http://www.google.com
Start

Sveriges centrum för nollenergihus

Sveriges Centrum för Nollenergihus är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 anger passivhusnivå för byggnadens värmebehov och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera ditt passivhus!
www.nollhus.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

Nyheter från medlemmarna

Nyheter

2015-11-09

De två första etapperna i Aspö Eko-logi, Sveriges största bostadsområde med passivhusstandard, är nu certifierade. 

Läs mer: Aspö Eko-logi i Skövde 

2015-10-03

Energikravens utformning kommer inte ge en rättssäker hantering och istället för att bidra till en hållbar utveckling av energieffektiva byggnader gynnas systemval som ger större miljöpåverkan och högre systemkostnader 

Läs hela remissvaret 

2015-08-28

Huge Bostäder i Huddinge kommun har nu sin andra förskola certiferad och Motala sin första (se separat nyhet).

Emrahus har nu sitt femte certifierade småhus och Eco Ready Hus sitt första (se separat nyhet).  

Kopparstaden i Falun har fått sina flerbostadshus mätverifierade (se bild)

 

Läs mer: Certifierade passivhus